Opłaty

Opłaty miesięczne

Czesne w lipcu i w sierpniu

610 zł

Czesne w roku szkolym (obejmuje zajęcia i pełne wyżywieie)

660 zł miesięcznie
Ubezpieczenie NNW - płatne we wrześniu

55 zł rocznie

Karty pracy - płatne we wrześniu
ok. 120 zł rocznie

Wpisowe (opłata jednorazowa)

500 zł

Zajęcia dodatkowo płatne

Logopedia indywidualna

20 zł za 25 minut terapii z neurologopedą

Basen 1 x w tygodniu (tymczasowo zawieszony)

380 zł za 2 miesiące