Opłaty

Opłaty miesięczne

Czesne w lipcu i w sierpniu

700 zł

Czesne w roku szkolym (obejmuje zajęcia i pełne wyżywienie)

750 zł miesięcznie
Ubezpieczenie NNW - płatne przy podpisaniu umowy

55 zł rocznie

Karty pracy - płatne przy podpisaniu umowy
ok. 120 zł rocznie

Wpisowe (opłata jednorazowa)

500 zł

Zajęcia dodatkowo płatne

Logopedia indywidualna

25 zł za 25 minut terapii z neurologopedą

Basen 1 x w tygodniu (tymczasowo zawieszony)

380 zł za 1 miesiąc